Home

Theater als uitnodiging tot zelfreflectie
verpakt in een filosofische denkoefening.”